Regelverksprosess

Høring: Endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner, Rogaland

Publisert 17.09.2021     Sist endret 18.09.2021

Mattilsynet foreslår å endre utstrekningen av overvåkingssonen i kontrollområdet for ILA i Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner, Rogaland i tråd med ny praksis ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA. Forslaget går ut på å etablere en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer bekjempelsessonens utstrekning slik den var før den ble opphevet 30. juni 2021.

Kontrollområdet for ILA i Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner ble fastsatt 4. august 2020 etter utbrudd av ILA ved lokaliteten 11908 Oltesvik i Gjesdal kommune.

Bekjempelsessonen ble opphevet 30. juni 2021.

Mattilsynet endret praksisen ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA 10. mai 2021. Endringen går ut på at både bekjempelsessonen og overvåkingssonen oppheves når vilkårene for å oppheve bekjempelsessonen er oppfylt. Samtidig opprettes det en ny og mindre overvåkingssone. Hovedregelen etter ny praksis er at området som var omfattet av bekjempelsessonen skal utgjøre ny overvåkingssone etter at bekjempelsessonen oppheves. Mattilsynet skal imidlertid i hvert enkelt tilfelle vurdere om det er nødvendig å innlemme et større område og flere lokaliteter, enn de som var del av bekjempelsessonen, i den nye overvåkingssonen. Endring etter ny praksis må sendes på høring før den fastsettes fordi endringene ikke skjer i tråd med anvisning i den gjeldende kontrollområdeforskriften.

Bekjempelsessonen rundt lokalitet Oltesvik ble opphevet uten høring, og det ble derfor ikke gjort en vurdering av overvåkingssonens utstrekning i forbindelse med opphevelsen.

Nå har Mattilsynet vurdert saken og foreslår en endring av kontrollområdet for ILA i Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner, Rogaland.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Kontrollområdets overvåkingssone endres. Ny overvåkingssone foreslås å tilsvare utstrekningen på bekjempelsessonen som ble opphevet 30. juni 2021. Lokalitetene som var omfattet av overvåkingssonen før bekjempelsessonen ble opphevet, tas ut av forskriften.
  • Det foreslåtte overvåkingssonen vil gjelde i to år fra bekjempelsessonen ble opphevet, altså til 30. juni 2023.
  • Presisering av regler om flytting av akvakulturdyr til utsett fra anlegg i den endrede overvåkingssoen.

For mer informasjon se vedlagt høringsbrev og forslag til endringsforskrift.

Frist for innspill: utgangen av fredag 29. oktober 2021

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 29.10.2021
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og Vest, Seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44
Seniorrådgiver Olav Breck, Mattilsynet hovedkontoret, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 85 05.