Regelverksprosess

Høring: Endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark

Publisert 02.06.2021     Sist endret 02.06.2021

Mattilsynet foreslår å endre bekjempelsessone 3 omkring lokalitet 11332 Myrlandshaug i kontrollområdet for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark.

Mattilsynet fastsatte kontrollområdet 2. desember 2019 etter utbrudd av ILA ved lokaliteten 31397 Oterneset i Harstad kommune i november 2019. Kontrollområdet er i etterkant blitt utvidet to ganger etter flere påvisninger av ILA i området. Den siste påvisningen ble gjort ved lokaliteten 11332 Myrlandshaug i august 2020.

Mattilsynet foreslår nå å foreta en reduksjon av utstrekningen til bekjempelsessone 3 i kontrollområdet. Forslaget innebærer at lokalitet Breivoll tas ut av bekjempelsessonen og innlemmes i overvåkingssonen. På bakgrunn av en helhetsvurdering der ulike lokale omstendigheter er vurdert og vektlagt, mener Mattilsynet at forslaget til endring ikke vil innebære økt risiko for smittespredning, og at forslaget er faglig forsvarlig og hensiktsmessig.

Forslaget til endring har bakgrunn i innspill til kontrollområdeforskriften fra samdriften Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk, og Breivoll Marine Produkter.

For mer informasjon om endringsforslaget og begrunnelse vises det til vedlagt høringsbrev.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Bekjempelsessonens utstrekning reduseres slik at lokaliteten 33237 Breivoll, ventemerdanlegg for slakteriet T436 Breivoll Marine Produkter AS, tas ut av bekjempelsessonen og innlemmes i overvåkingssonen.
  • Det foreslås mindre endringer i forskriftens §§ 2, 4 og 5 som følge av at lokalitet Breivoll foreslås tatt ut av bekjempelsessonen.

Frist for innspill: utgangen av onsdag 14. juli 2021.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist  14.07.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling juridisk og internasjonalt arbeid, klagesaksenheten, tlf.: 22 77 82 36.