Regelverksprosess

Høring: Endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Sørreisa, Senja, Dyrøy, Ibestad og Salangen kommuner, Troms og Finnmark

Publisert 07.07.2021     Sist endret 09.08.2021

Mattilsynet vil 23. august 2021 oppheve bekjempelsessone 2 i kontrollområdet for ILA i Sørreisa, Senja, Dyrøy, Ibestad og Senja kommuner, Troms og Finnmark. Samtidig foreslås det å oppheve overvåkingssonen i kontrollområdet og opprette en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer utstrekningen av bekjempelsessone 1 og 2, og et område øst for bekjempelsessone 1.

Kontrollområdet for ILA i Sørreisa, Senja, Dyrøy, Ibestad og Salangen kommuner ble fastsatt 8. april 2020 etter påvisning av ILA ved lokaliteten 23055 Storvika V i Dyrøy kommune.

I forbindelse med at det 29. mai 2020 ble stadfestet ILA-diagnose på lokalitet 31738 Bjørga i samme området, ble forskriften endret og det ble opprettet en ny bekjempelsessone rundt lokalitet Bjørga (bekjempelsessone 2). '

Lokalitetene i bekjempelsessone 2 er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon. Den koordinerte to måneders brakkleggingsperioden ble påbegynt 23. juni 2021 og vil være gjennomført 23. august 2021. Mattilsynet vurderer med det at vilkårene i forskriftens § 13 vil være oppfylt 23. august 2021, og at bekjempelsessonen da kan oppheves.

Mattilsynet endret praksisen ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA 10. mai 2021. Endringen går ut på at både bekjempelsessonen og overvåkingssonen oppheves når vilkårene for å oppheve bekjempelsessonen er oppfylt. Samtidig opprettes det en ny og mindre overvåkingssone. Det er en slik endring Mattilsynet nå foreslår for kontrollområdet for ILA i Sørreisa, Senja, Dyrøy, Ibestad og Salangen kommuner, Troms og Finnmark.

Opphevelse av bekjempelsessone 2 etter ny praksis er imidlertid ikke i samsvar med anvisningen i den gjeldende kontrollområdeforskriften. Forslaget om å oppheve både bekjempelsessonen og overvåkingssonen, samtidig som det opprettes en ny og mindre overvåkingssone, må derfor sendes på særskilt høring.

Hovedinnholdet i endringsforskriften:

• Kontrollområdets overvåkingssone sør for bekjempelsessone 1 og nord for bekjempelsessone 2 oppheves i forbindelse med at bekjempelsessone 2 oppheves 23. august 2021. Lokalitetene som er omfattet av overvåkingssonen sør for bekjempelsessone 1 og nord for bekjempelsessone 2 tas ut av forskriften.

• Kontrollområdets bekjempelsessone 2 oppheves 23. august 2021, og foreslås samtidig omgjort til overvåkingssone. Ny overvåkingssone i kontrollområdet foreslås å bestå av et område tilsvarende bekjempelsessone 1 og 2, samt et område øst for bekjempelsessone 1 som har vært overvåkingssone. Den nye foreslåtte overvåkingssonen vil gjelde i minst to år.

• Presisering av regler om flytting av akvakulturdyr til utsett fra anlegg i den endrede overvåkingssonen.

For mer informasjon se vedlagt høringsbrev og forslag til endringsforskrift.

Frist for innspill: utgangen av onsdag 18. august 2021.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist  18.08.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Are Strøm, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 79 20.
 
Seniorrådgiver Odd A. Brimsøe, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 87 61.