Risikovurdering

Hvilke risikofaktorer for smittespredning av infeksiøs lakseanemi (ILA) må det utarbeides forvaltningsstrategi for?

Publisert 26.01.2007     Sist endret 22.01.2013

Vitenskapskomiteen (VKM) har på oppdrag av Mattilsynet utarbeidet en risikovurdering vedrørende ILA.

Oppdraget hadde tittelen ”Risikobasert forvaltning – Hvilke risikofaktorer for smittespredning av infeksiøs lakseanemi (ILA) må det utarbeides forvaltningsstrategi for?.” Rapporten vil bli brukt av Mattilsynet til å optimalisere forebygging og bekjempelse av ILA.

VKM ble i oppdraget bedt om å besvare fem konkrete spørsmål:

  • Kan ILA -virus overføres vertikalt? Hvor stor er sannsynligheten for å spre agens og /eller utvikle sykdom som følge av vertikal overføring?
  • Gir dagens kunnskap om virus og sykdom et godt nok grunnlag for å spore smittekilde og smittespredning ved ILA? Er screening for ILAV av tilsynelatende frisk fisk formålstjenelig for å begrense utbredelsen av ILA?
  • Hvilken betydning har de forskjellige trinn i produksjonen inkludert transport, slakteri og annen relatert virksomhet for spredning av smittestoffet? Hvor lenge er ILA viruset infektivt under forskjellige betingelser?
  • ILA- virusets egenskaper - er det forskjell i risiko for sykdomsutbrudd som følge av infeksjon med forskjellige varianter av viruset?
  • Hvilke reservoar har ILA virus? Hvilken betydning har de ulike reservoarene for sykdomsutbrudd?

Les rapporten: Vitenskapskomiteen for mattrygghet Risikovudering ILA 2007.pdf 

Les mer om VKMs risikovurdering av ILA

Fant du det du lette etter?