Faktaartikkel

Hvordan få tillatelse til oppstart av normalslakt etter slakting av ILA-fisk

Publisert 01.12.2020     Sist endret 01.12.2020

Mattilsynet har sett behovet for en avklaring av hvordan tillatelse til oppstart av normalslakt kan gis etter slakting av ILA-fisk. Vi ønsker å oppnå en enkel og effektiv saksbehandling, samtidig som smittehensyn blir ivaretatt.

Vask og desinfeksjon etter slakting av ILA-fisk må gjennomføres på en tilfredsstillende måte for å hindre smittespredning.

Virksomheten må melde inn til Mattilsynet når det planlegges slakting av ILA-fisk

I forkant av oppstart av slakting av fisk fra en lokalitet med mistanke om eller påvist ILA, må slakteriet sende inn rutiner for hvordan vask og desinfeksjon av hele slakteriet skal gjennomføres etter slaktingen – og før slakting av fisk fra andre lokaliteter starter.

Mattilsynet kan gi forhåndstillatelse

Basert på den tilsendte dokumentasjon, kan Mattilsynet gi en forhåndstillatelse dersom beskrivelsen av rutinene er tilfredsstillende.

Inspeksjon av rutiner og gjennomfør vask og desinfeksjon

Mattilsynet gjennomfører rutinemessig fysisk inspeksjoner for å kontrollere rutinene og gjennomføringen av vask og desinfeksjon på slakteriet.

Fant du det du lette etter?