Liste over ILA-frie områder

Publisert 17.07.2019     Sist endret 21.04.2022

Det er for tiden ingen ILA-frie områder i Norge.

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

ILA-fri lokalitetlokalitetsnr.Område-id*SubområdeSuspendert**
     

 

Forklaring til tabellen

* Område-id refererer til nummeret i listen over soner og segmenter i Norge som er i kategori I for sykdommen ILA (ILA-fri), se FOR-2008-06-17-819

**Områder som er suspendert kan ikke omsette arter som er mottagelige for ILA eller vektorarter til land, soner eller segmenter som har status som fri for ILA (kategori I).

Fant du det du lette etter?