Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområde for ILA i Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner i Rogaland fylke

Publisert 20.12.2019     Sist endret 20.12.2019

Mattilsynet har 20. desember 2019 fastsatt forskrift om endring av forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner, Rogaland fylke

Mattilsynet fastsatte 27. november 2019 forskriften som nå endres på ett punkt. Forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner, Rogaland fylke, ble fastsatt etter utbrudd av ILA ved sjølokalitetene 30036 Jørstadskjera og 11913 Kjeahola i Finnøy kommune i Rogaland fylke.

Endringen innebærer at lokalitet 11879 Kilavågen Land innlemmes i opplistingen av anlegg som inngår i kontrollområdets overvåkingssone for å sikre god smitteovervåking. Tiltakene som gjelder for akvakulturanlegg i overvåkingssonen blir med det også gjeldende for lokalitet Kilavågen Land.

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, seksjon fisk og mat Sunnhordaland og Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, seksjon fisk og mat Sunnhordaland og Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.