Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområde for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark fylke

Publisert 19.08.2021     Sist endret 19.08.2021

Mattilsynet har 19. august 2021 fastsatt forskrift om endring av forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark fylke.

ILA ble 29. juli 2021 påvist på fisk ved sjølokaliteten 31757 Kasteberget i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke. Kleiva Fiskefarm AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokaliteten Kasteberget, endrer Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark fylke og oppretter bekjempelsessone 4 rundt lokalitet Kasteberget. Utbredelsen av bekjempelsessone 4 tilsvarer utbredelsen av bekjempelsessone 2 rundt lokalitet Kasteberget som ble opprettet i juli 2020.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med endringsforskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av to bekjempelsessoner og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessone 4 omfatter lokaliteten 31757 Kasteberget.
  • Overvåkingssonen omslutter bekjempelsessonene i kontrollområdet, omfatter 29 lokaliteter og avgrenser kontrollområdets ytre grenser. Se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt opprettholdes i to år.

Se også: ILA kontrollområde Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen og Tjeldsund, Troms og Finnmark fylke.

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet (postmottak@mattilsynet.no og merk med saksnummer 2019/260009). Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.:22 77 80 75.

Seniorrådgiver Odd A. Brimsøe, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 87 61.


Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.:22 77 80 75.

Seniorrådgiver Odd A. Brimsøe, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 87 61.