Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområde for ILA i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner i Møre og Romsdal

Publisert 01.10.2020     Sist endret 01.10.2020

Mattilsynet har 1. oktober 2020 fastsatt endringsforskrift som oppretter ny bekjempelsessone i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal fylke

ILA ble fredag 25. september påvist på sjølokaliteten 22455 Bjørlykkestranda i Vanylven kommune i Møre og Romsdal. Lokaliteten drives av MOWI ASA.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Lokalitet Bjørlykkestranda er omfattet av overvåkingssonen i det eksisterende kontrollområdet for ILA i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal. Kontrollområdet ble opprettet etter utbrudd av ILA ved lokalitet 13246 Voldnes i januar 2020.

Med bakgrunn i påvisningen på lokalitet Bjørlykkestranda, endrer Mattilsynet gjeldende forskrift om kontrollområde for ILA i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal. Endringen innebærer at det opprettes en ny bekjempelsessone, som tar utgangspunkt i lokalitet Bjørlykkestranda. Overvåkingssonens utstrekning forblir uendret.

Hovedinnholdet i endringsforskriften:

  • Ny bekjempelsessone omfatter lokalitetene 22455 Bjørlykkestranda og 13246 Voldnes.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenger varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Se også:

ILA kontrollområde Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal 

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør – Fiskehelsebiolog Cecilie Flatnes Nystøyl, Mattilsynet region Midt, avdeling Sunnmøre, tlf.: 90 22 54 86 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør – Fiskehelsebiolog Cecilie Flatnes Nystøyl, Mattilsynet region Midt, avdeling Sunnmøre, tlf.: 90 22 54 86 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.