Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark fylke

Publisert 16.09.2020     Sist endret 16.09.2020

Mattilsynet har 16. september 2020 fastsatt forskrift om endring av kontrollområdeforskriften for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark fylke.

ILA ble onsdag 26. august 2020 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 11332 Myrlandshaug i Ibestad kommune. Som følge av utbruddet endret Mattilsynet 9. september 2020 kontrollområdeforskriften for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark fylke. Det ble opprettet en bekjempelsessone rundt lokalitet Myrlandshaug, som blant annet omfatter akvakulturanlegg 33237 Breivoll.

Mattilsynet har nå foretatt en endring av den gjeldende kontrollområdeforskriften, ved at det er åpnet for at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet mot å sette ut fisk i bekjempelsessonen, for utsett i slaktemerd til akvakulturanlegg 33237 Breivoll. Den enkelte aktør må sende søknad til Mattilsynet regionalt. Mattilsynet vil i hvert enkelt tilfelle, og på bakgrunn av forholdene i området på søknadstidspunktet, avgjøre om det er grunnlag for å innvilge søknaden og gjøre unntak fra forbudet.

For mer informasjon om endringsforskriften vises det til vedlagt fastsettelsesdokument.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.