Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal

Publisert 22.05.2020     Sist endret 26.05.2020

Mattilsynet har 22. mai 2020 fastsatt forskrift om endring av kontrollområdeforskriften for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner i Møre og Romsdal fylke.

ILA ble fredag 8. mai 2020 stadfestet på fisk ved sjølokalitet 13243 Sandvika i Volda kommune. Lokaliteten drives av MOWI ASA.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Lokalitet Sandvika er omfattet av bekjempelsessonen i det eksisterende kontrollområdet for ILA i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal. Kontrollområdet ble opprettet etter utbrudd av ILA ved lokalitet 13246 Voldnes i januar 2020.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Sandvika, endrer Mattilsynet gjeldende forskrift om kontrollområde for ILA i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal. Endringen innebærer at bekjempelsessonen i kontrollområdet utvides. Utvidelsen tar utgangspunkt i lokalitet Sandvika. Overvåkingssonens utstrekning forblir uendret.

Hovedinnholdet i endringsforskriften:

  • Utvidelsen av bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 12213 Kvangardsnes, 12209 Rønstad og 25695 Gjerde.
  • Forskriftens § 5 tredje ledd oppheves. Helsekontroller og prøveuttak i bekjempelsessonen slik det fremgår av § 5 tredje ledd skal gjennomføres av Mattilsynet. Mattilsynet arbeider med å oppheve kravet i gjeldende kontrollområdeforskrifter for ILA.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Hvor lenger varer kontrollområdeforskriften?

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Se også:

ILA kontrollområde Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal 

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.