Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområdet for ILA i Stavanger, Vindafjord, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Publisert 31.05.2022     Sist endret 31.05.2022

Mattilsynet har 31. mai 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Stavanger, Vindafjord, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland, justert bekjempelsessones utstrekning ved å ta lokalitetene11964 Ringja og 18639 Halsavika ut av bekjempelsessonen og inn i overvåkingssonen.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten 30036 Jørstadskjera i Stavanger kommune 4. januar 2022. Lokaliteten drives av Bremnes Seashore AS.

Forskrift om kontrollområde for ILA i Stavanger, Vindafjord, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland fylker ble fastsatt 18. januar 2022. I etterkant av fastsettelsen mottok Mattilsynet innspill knyttet til utstrekningen av bekjempelsessonen. Innspillet gikk ut på å ta lokalitetene 11964 Ringja og 18639 Halsavika ut av bekjempelsessonen og inn i overvåkingssonen. Mattilsynet besluttet å endre forskriften i samsvar med innspillet som kom.

I den forbindelse har Mattilsynet nå endret utstrekningen av kontrollområdet i henhold til innspillet som kom.

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det også foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften i forhold til hva som er blitt benyttet i tidligere forskrifter. Det som tidligere ble kalt kontrollområde, heter nå restriksjonssone.  Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil heretter bli kalt vernesone.

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftsmalens § 5 første ledd er ikke tatt med i forskriften. Mattilsynet har tilgang på månedlig dødelighetsrapportering som næringen er pålagt. Næringen er også pålagt å varsle ved forøket dødelighet eller mistanke om sykdom.

Hovedinnholdet i endringsforskriften:

  • Formålet med forskrift om restriksjonssone er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA hos fisk i forskriftens virkeområde jf. forskriftens § 2.
  • Med bakgrunn i Mattilsynets beredskapsplan for ILA, vurdering av lokale forhold og innspill fra næringsaktører endrer Mattilsynet kontrollområdet for ILA i Stavanger, Vindafjord, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland fylke ved å ta lokalitetene 11964 Ringja og 18639 Halsavika ut av bekjempelsessonen og inn i overvåkingssonen.
  • Vernesonen vil omfatte lokalitetene 30036 Jørstadskjera, 19355 Låva, 11913 Kjeahola, 21055 Foldøy Ø, 40037 Smedholmen, 21415 Dyrholmen, 14495 Nordeimsøyna, 33437 Ådnaholmen, 15796 Borgarliflot.
  • Overvåkningssonen vil omfatte de lokalitetene som tidligere har vært i overvåkningssonen, samt lokalitetene 11964 Ringja og 18639 Halsavika

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør/veterinær Cecilie Ihle, region Sør og Vest, tlf.: 22 77 80 44 og

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør/veterinær Cecilie Ihle, region Sør og Vest, tlf.: 22 77 80 44 og

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.