Kunngjøring

Mattilsynet har klargjort midlertidige prøvetakingsrutiner ved ILA-utbrudd og hvem som dekker analysekostnadene

Publisert 18.01.2021     Sist endret 18.01.2021

Ved ILA-utbrudd skal Mattilsynet ta ut prøver i bekjempelsessonen, mens virksomhetens fiskehelsepersonell skal ta ut prøver i overvåkingssonen.

Veterinærinstituttet dekker analysekostnadene for første prøveuttak ved lokalitetene innenfor en bekjempelsessone. Resten av analysekostnadene dekkes av virksomheten.

Ordningen gjelder til Norge har besluttet og innført ny strategi for håndtering av ILA.

Strategivalget for ILA er på høring fram til 5. februar, og ny ordning vil bli innført i løpet av 2021.

Les mer om prøvetakingsrutinene i kontrollområdene ved ILA-utbrudd på Mattilsynets sider

Fant du det du lette etter?