Kunngjøring

Mattilsynet oppdaterer vedlegg 2 i kontrollområdeforskrift for ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland fylke

Publisert 01.08.2019     Sist endret 01.08.2019

Mattilsynet har 01. august 2019 oppdatert vedlegg 2 til kontrollområdeforskrift for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland fylke.

ILA ble 26. juni 2019 påvist på fisk ved sjølokaliteten 14040 Krigsholmen i Austevoll kommune, Hordaland. Som følge av utbruddet fastsatte Mattilsynet den 10. juli 2019 en endringsforskrift som utvidet bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland fylke.

I forbindelse med endringsforskriften av 10. juli 2019 ble det ved en inkurie ikke lagt ved oppdatert versjon av vedlegg 2 til kontrollområdeforskriften. Mattilsynet har nå fastsatt en endringsforskrift som oppdaterer vedlegg 2 til kontrollområdeforskriften for ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland fylke.

Det er foretatt mindre språklige endringer av kontrollområdeforskriftens §§ 5 og 10, slik at disse er i samsvar med oppdatert vedlegg 2.

I oppdatert vedlegg 2 blir det lagt opp til samme type prøveuttak både for laks og regnbueørret. Det skal ikke lenger gjennomføres svaberprøver av regnbueørret.

Bakgrunnen for endringsforskriften er å sikre at kravene til prøvetaking gjennomføres i henhold til våre internasjonale forpliktelser.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Synnøve Hodneland, spesialinspektør, seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet, region Sør og Vest, tlf.: 22 77 89 81 og Baard J. Kvidaland, rådgiver/jurist, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf.: 22 77 82 36.


Les mer

Kontaktinformasjon

Synnøve Hodneland, spesialinspektør, seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet, region Sør og Vest, tlf.: 22 77 89 81 og Baard J. Kvidaland, rådgiver/jurist, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf.: 22 77 82 36.