Mattilsynet opphever bekjempelsessone 1 i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke

Publisert 28.07.2020     Sist endret 28.07.2020

Mattilsynet har 28. juli 2020 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke, opphevet bekjempelsessone 1 rundt lokalitet 10840 Lille Kufjord i Alta kommune.

ILA ble i november 2019 påvist på sjølokaliteten 10840 Lille Kufjord i Alta kommune, Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten drives av NRS Farming AS. Som følge av utbruddet fastsatte Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke 17. desember 2019.

Det ble i mars 2020 stadfestet ILA-diagnose på lokalitetene 10281 Store Kvalfjord og 10839 Store Kufjord. Lokalitetene drives av NRS Farming AS.

Anleggene i bekjempelsessone 1 er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden var over 28. juli 2020.

Bekjempelsessone 1 oppheves og innlemmes i overvåkingssonen fra 28. juli 2020.  Varigheten til overvåkingen av lokalitetene avgjøres ved opphevelsen av bekjempelsessone 2 i kontrollområdet.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver Baard J. Kvidaland, Mattilsynet hovedkontoret, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver Baard J. Kvidaland, Mattilsynet hovedkontoret, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.