Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessone 1 i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark

Publisert 04.05.2021     Sist endret 04.05.2021

Mattilsynet har 4. mai 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark fylke, opphevet bekjempelsessone 1 rundt lokalitetene 10616 Vinnalandet, 45025 Vegglandet og 15517 Tinnlandet i Hammerfest kommune.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten Vinnalandet i august 2020. Lokaliteten drives av Grieg Seafood Finnmark AS.

Lokalitetene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon. Den koordinerte brakkleggingsperioden er gjennomført 4. mai 2021.

Bekjempelsessonen oppheves og lokalitetene innlemmes i overvåkingssonen fra 4. mai 2021. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i minst to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les mer

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, Avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75

og

Rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Regelverk og veiledning

Les mer

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, Avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75

og

Rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.