Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessone 3 i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark

Publisert 07.10.2021     Sist endret 08.10.2021

Mattilsynet har 7. oktober 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark, opphevet bekjempelsessone 3 rundt lokaliteten 11332 Myrlandshaug i Gratangen kommune i Troms og Finnmark fylke

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten 11332 Myrlandshaug 27. august 2020. Lokaliteten drives av Kleiva Fiskefarm AS og Gratangen AS.

Lokaliteten ble tømt for fisk 22. november 2020. Mattilsynet godkjente vask og desinfeksjon den 15 februar 2021. Pålagt tre måneders brakklegging ble påbegynt samme dag.

Siste lokalitet med fisk i bekjempelsessonen, lokalitet 10550 Skardbergvika ble tømt for fisk 28. juli 2021. Vask og desinfeksjon av lokalitet Skardbergvika ble godkjent av Mattilsynet 2. august 2021. To måneders samordnet brakklegging av bekjempelsessone 3 var gjennomført 2. oktober 2021. Vilkårene for å oppheve bekjempelsessone 3 var oppfylt 2. oktober 2021.

Bekjempelsessone 3 oppheves og lokaliteten innlemmes i overvåkingssonen fra 7. oktober 2021.

Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Kontrollområdeforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at siste bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet i tråd med forskriftens § 13.

Mattilsynet endret 10. mai 2021 praksis ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA. Seksjon fiskehelse og fiskevelferd og region Nord arbeider med forslag til endring av kontrollområdets utbredelse etter ny praksis. Endringer etter ny praksis må imidlertid sendes på høring før de fastsettes. Mattilsynet vil derfor om kort tid sende på høring forslag om endring av kontrollområdet for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark i henhold til ny praksis.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.