Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Aukra, Fræna, Molde, Midsund, Sandøy og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal fylke

Publisert 28.02.2020     Sist endret 28.02.2020

Mattilsynet har 28. februar 2020 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Aukra, Fræna, Molde, Midsund, Sandøy og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitet 12988 Aukrasanden i Aukra kommune, med virkning fra søndag 1. mars 2020.

ILA ble påvist på sjølokaliteten 12988 Aukrasanden i Aukra kommune, Møre og Romsdal fylke i april 2019. Lokaliteten drives av Mowi Norway AS.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden vil være over 1. mars 2020.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen med virkning fra 1. mars 2020. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Kontrollområdeforskriften er i tillegg endret slik at kommunenavnene i forskriften samsvarer med gjeldende kommuner fra 1. januar 2020.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Inger Mette Hogstad, seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal, tlf.: 22 77 83 26 og rådgiver Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Inger Mette Hogstad, seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal, tlf.: 22 77 83 26 og rådgiver Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.