Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Bodø, Gildeskål og Beiarn kommuner, Nordland

Publisert 20.10.2022     Sist endret 20.10.2022

Mattilsynet har 20. oktober 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Bodø, Gildeskål og Beiarn kommuner, Nordland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 35817 Storevika i Bodø kommune i Nordland.

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det i endringsforskriften gjort begrepstilpasninger til det nye regelverket. Det som tidligere ble kalt kontrollområde, vil nå bli kalt for restriksjonssone. Videre vil det som tidligere ble kalt bekjempelsessone, heretter bli kalt vernesone.

ILA ble i juni 2021 påvist på lokaliteten 35817 Storevika i Bodø kommune i Nordland.

Anleggene i vernesonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden var over 19. oktober 2022.

Vernesonen oppheves og det etableres en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bodø og Gildeskål kommune, Nordland”.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriften, to år etter at bekjempelsessonen i forskriften ble opphevet, dvs. 20. oktober 2024.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Nina Dahl, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, e-post: nina.dahl@mattilsynet.no, tlf.: 22 77 83 33.

Spesialinspektør Are Strøm, Mattilsynet Region Nord, avdeling Salten, e- post: are.strom@mattilsynet.no, tlf.: 22 77 84 94.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Nina Dahl, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, e-post: nina.dahl@mattilsynet.no, tlf.: 22 77 83 33.

Spesialinspektør Are Strøm, Mattilsynet Region Nord, avdeling Salten, e- post: are.strom@mattilsynet.no, tlf.: 22 77 84 94.