Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Bø og Øksnes kommuner, Nordland

Publisert 12.11.2021     Sist endret 12.11.2021

Mattilsynet har 12. november 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Bø og Øksnes kommuner, Nordland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 19635 Skatleia i Bø kommune i Nordland fylke.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten 19635 Skatleia 7. juni 2021. Lokaliteten drives av Egil Kristoffersen & sønner AS.

Lokaliteten Skatleia er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon. Pålagt tre måneders brakklegging er gjennomført 12. november 2021.Slaktelokalitet 27176 Jennskarbotn,og lokalitet 11252 Vindhammeren som også befinner seg i bekjempelsessonen har også gjennomført pålagt vask, desinfeksjon og brakklegging.

Bekjempelsessonen oppheves og lokalitetene innlemmes i overvåkingssonen fra 12. november 2021.

Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Kontrollområdeforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet i tråd med forskriftens § 13.

Mattilsynet endret 10. mai 2021 praksis ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA. Seksjon fiskehelse og fiskevelferd og region Nord arbeider med forslag til endring av kontrollområdets utbredelse etter ny praksis. Endringer etter ny praksis må imidlertid sendes på høring før de fastsettes. Mattilsynet vil derfor om kort tid sende på høring forslag om endring av kontrollområdet for ILA i Bø og Øksnes kommuner, Nordland i henhold til ny praksis.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø tlf: 22 77 80 75

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø tlf: 22 77 80 75

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.