Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Karlsøy, Tromsø og Lyngen kommuner, Troms og Finnmark

Publisert 10.11.2021     Sist endret 10.11.2021

Mattilsynet har 10. november 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Karlsøy, Tromsø og Lyngen kommuner, Troms og Finnmark, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 27476 Solheim i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten 27476 Solheim 13. juli 2021. Lokaliteten drives av Lerøy Aurora AS.

Lokaliteten var eneste lokalitet i bekjempelsessonen med fisk. Lokaliteten er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon. Pålagt tre måneders brakklegging er gjennomført 10. november 2021.

Bekjempelsessonen oppheves og lokaliteten innlemmes i overvåkingssonen fra 10. november 2021.

Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Kontrollområdeforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet i tråd med forskriftens § 13.

Mattilsynet endret 10. mai 2021 praksis ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA. Seksjon fiskehelse og fiskevelferd og region Nord arbeider med forslag til endring av kontrollområdets utbredelse etter ny praksis. Endringer etter ny praksis må imidlertid sendes på høring før de fastsettes. Mattilsynet vil derfor om kort tid sende på høring forslag om endring av kontrollområdet for ILA i Karlsøy, Tromsø og Lyngen kommuner, Troms og Finnmark i henhold til ny praksis.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.
Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.
Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.