Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Kvænangen kommune, Troms og Finnmark fylke

Publisert 12.02.2021     Sist endret 12.02.2021

Mattilsynet har 12. februar 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Kvænangen kommune, Troms og Finnmark fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 10803 Fjellbukt, 15659 Nøklan, 35997 Kviteberg, 10806 Rakkenes og 10804 Karvika i Kvænangen kommune.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten 10803 Fjellbukt i juli 2019. Lokaliteten drives av Mowi ASA.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden var over 28. januar 2021.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen fra 12. februar 2021. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, Avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75
og
Rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, Avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75
og
Rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.