Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland fylker

Publisert 05.03.2021     Sist endret 05.03.2021

Mattilsynet har 5. mars 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland fylker, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 17015 Seglberget, 24135 Utåker, 12128 Dyrnes, 12127 Mælen og 12134 Maradalen i Kvinnherad kommune og 21755 Tendalsvik, 12107 Molnes og 12109 Ebne i Etne kommune.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten 17015 Seglberget i juni 2020. Lokaliteten drives av Alsaker Fjordbruk.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Den felles brakkleggingsperioden var over 5. mars 2021.

Bekjempelsessonen oppheves og lokalitetene innlemmes i overvåkingssonen fra 5. mars 2021. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og Vest, Seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44


Rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og Vest, Seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44


Rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.