Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Lebesby kommune, Troms og Finnmark fylke

Publisert 17.06.2020     Sist endret 17.06.2020

Mattilsynet har 17. juni 2020 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Lebesby kommune, Troms og Finnmark fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitet 13813 Kvitelv i Lebesby kommune.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) ble i februar 2020 påvist på sjølokaliteten 13813 Kvitelv i Lebesby kommune, Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten drives av Salmar Farming.

Anlegget i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokaliteten. Brakkleggingsperioden var over 17. juni 2020.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen fra 17. juni 2020. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Are Strøm, region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 79 20 og rådgiver Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Are Strøm, region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 79 20 og rådgiver Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.