Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Loppa kommune, Troms og Finnmark fylke

Publisert 09.12.2020     Sist endret 09.12.2020

Mattilsynet har 9. desember 2020 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Loppa kommune, Troms og Finnmark fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 10611 Marøya i Loppa kommune.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten 10611 Marøya i Loppa kommune i juli 2020. Lokaliteten drives av Cermaq Norway AS. 

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Kravene til brakklegging er oppfylt 9. desember 2020.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen fra 9. desember 2020. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Are Strøm, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 79 20 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Are Strøm, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 79 20 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.