Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Lurøy, Rødøy, Træna og Nesna kommuner, Nordland

Publisert 05.10.2021     Sist endret 05.10.2021

Mattilsynet har 5. oktober 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Lurøy, Rødøy, Træna og Nesna kommuner, Nordland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 38517 Måvær i Lurøy kommune i Nordland fylke

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten 38517 Måvær 30. april 2021. Lokaliteten drives av Lovundlaks AS.

Lokaliteten er som eneste lokalitet i bekjempelsessonen tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon. Pålagt tre måneders brakklegging er gjennomført 5. oktober 2021.

Bekjempelsessonen oppheves og lokaliteten innlemmes i overvåkingssonen fra 5. oktober 2021.

Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Kontrollområdeforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet i tråd med forskriftens § 13.

Mattilsynet endret 10. mai 2021 praksis ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA. Seksjon fiskehelse og fiskevelferd og region Nord arbeider med forslag til endring av kontrollområdets utbredelse etter ny praksis. Endringer etter ny praksis må imidlertid sendes på høring før de fastsettes. Mattilsynet vil derfor om kort tid sende på høring forslag om endring av kontrollområdet for ILA i Lurøy, Rødøy, Træna og Nesna kommuner, Nordland i henhold til ny praksis.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.