Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark fylke

Publisert 30.07.2020     Sist endret 30.07.2020

Mattilsynet har 30. juli 2020 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitet 15460 Laholmen i Nordkapp kommune.

ILA ble i januar 2020 påvist på sjølokaliteten 15460 Laholmen i Nordkapp kommune, Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten drives av Grieg Seafood AS.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden var over 30. juli 2020.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen fra 30. juli 2020. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.