Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Tysnes, Bjørnafjorden, Austevoll og Fitjar kommuner, Vestland

Publisert 10.01.2022     Sist endret 10.01.2022

Mattilsynet har 10. desember 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Tysnes, Bjørnafjorden, Austevoll og Fitjar kommuner, Vestland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 14799 Djupestallen i Tysnes kommune i Vestland fylke

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten 14799 Djupestallen 14. juli 2021. Lokaliteten drives av Lerøy Vest AS.

Lokaliteten 14799 Djupestallen er tømt for fisk og Mattilsynet har fått godkjent vask og desinfeksjon. Pålagt tre måneders brakklegging ble gjennomført 8. januar 2022. Lokalitetene 13541 Midtflua og 24735 Gullholmen som også befinner seg i bekjempelsessonen har også gjennomført pålagt vask, desinfeksjon og brakklegging.

Bekjempelsessonen oppheves og lokalitetene innlemmes i overvåkingssonen fra 10. januar 2022.

Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Kontrollområdeforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet i tråd med forskriftens § 13.

Mattilsynet endret 10. mai 2021 praksis ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA. Seksjon fiskehelse og fiskevelferd og Region sør og vest arbeider med forslag til endring av kontrollområdets utbredelse etter ny praksis. Endringer etter ny praksis må imidlertid sendes på høring før de fastsettes. Mattilsynet vil derfor om kort tid sende på høring forslag om endring av kontrollområdet for ILA i Tysnes, Bjørnafjorden, Austevoll og Fitjar kommuner, Vestand i henhold til ny praksis.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør/veterinær Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og vest, tlf.: 22 77 80 44.
Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør/veterinær Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og vest, tlf.: 22 77 80 44.
Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.