Kunngjøring

Mattilsynet opphever forskrift om kontrollområde for ILA i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal

Publisert 15.02.2021     Sist endret 15.02.2021

Den 15. februar 2021 oppheves forskrift om ILA-bekjempelse i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal.

I forbindelse med ILA-utbrudd på landanlegget 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal, ble det opprettet et kontrollområde i forskrift vedtatt 1. februar 2019.

Bekjempelsessonen rundt Reistad ble opphevet og tatt inn i overvåkingssonen 15. februar 2019 etter at kravene i forskriftens § 13 var oppfylt.

Overvåkingssonen skal i tråd med forskriftens § 14 oppheves to år etter at bekjempelsessonen ble opphevet. Overvåkingssonen rundt Reistad kan dermed oppheves med virkning fra 15. februar 2021. Kravene til sykdomsbekjempelse i hele kontrollområdet er oppfylt, og forskriften kan derfor oppheves i sin helhet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kontaktperson seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, region Midt, tlf.: 22 77 84 94


Kontaktinformasjon

Kontaktperson seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, region Midt, tlf.: 22 77 84 94