Mattilsynet opphever overvåkningssonen og oppretter en ny og mindre overvåkningssone i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark

Publisert 28.07.2022     Sist endret 28.07.2022

Mattilsynet har 28. juli 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark, opphevet overvåkingssonen rundt lokaliteten 10840 Lille Kufjord i Alta kommune i Troms og Finnmark. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer bekjempelsessone 2 utstrekning slik den var før den ble opphevet 6. juli. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Alta kommune, Troms og Finnmark».

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det også foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften. Det som tidligere ble kalt kontrollområde, vil heretter bli kalt restriksjonssone. Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil bli kalt vernesone. Det er også færre kommuner med, fordi flere lokaliteter tas ut av forskriften. Dette medfører at forskriften har endret tittel til «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Alta kommune, Troms og Finnmark.

Vernesone 1 i restriksjonssonen har sin bakgrunn i utbrudd av fiskesykdommen ILA ved lokaliteten 10840 Lille Kufjord i Alta kommune i Troms og Finnmark fylke, stadfestet av Mattilsynet 10. desember 2019.

I forbindelse med ILA-utbrudd på lokalitet 10791 Nordnes, fastsatte Mattilsynet 22. juli 2020 endringsforskrift som opprettet vernesone 2 i området rundt Nordnes.

Vernesone 1 rundt lokalitet Lille Kufjord ble opphevet og tatt inn i overvåkningssonen 28. juli 2020. Lokalitetene har nå vært i overvåkningssonen i to år siden vernesonen ble opphevet og kan derfor tas ut av forskriften.

Mattilsynet endret med virkning fra 10. mai 2021 praksis ved opphevelse av vernesone for ILA. Hovedregelen etter ny praksis er at området som var omfattet av vernesonen skal utgjøre ny overvåkingssone etter at bekjempelsessonen oppheves. Dersom lokaliteter fra den opprinnelige overvåkningssonen skal bli med i den nye overvåkningssonen, må forslag om dette sendes på høring.

Lokalitetene fra den opprinnelige overvåkningssonen har ved en inkurie blitt med i ny overvåkningssone uten at forslag om dette hat blitt sendt på høring da Mattilsynet opphevet vernesone 2 den 6. juli 2021. Disse lokalitetene tas derfor nå ut av forskriften.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at siste vernesonen i forskriften ble opphevet i tråd med forskriftens § 13. Det vil si 6. juli 2023.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.