Kunngjøring

Mattilsynet opphever overvåkningssonen og oppretter en ny og mindre overvåkningssone i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark.

Publisert 05.08.2022     Sist endret 05.08.2022

Mattilsynet har 5. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark, opphevet overvåkingssonen rundt lokalitet Oterneset i Harstad kommune i Troms og Finnmark. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer tidligere bekjempelsessone 2, 3, og 4 i utstrekning slik de var før de ble opphevet. Lokaliteter som har vært i opprinnelig overvåkningssone tas ut av forskriften. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ibestad og Gratangen kommune, Troms og Finnmark»

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det også foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften. Det som tidligere ble kalt kontrollområde, vil heretter bli kalt restriksjonssone. Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, vil bli kalt vernesone. Det er også færre kommuner med, fordi flere lokaliteter tas ut av forskriften. Dette medfører at forskriften har endret tittel til «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ibestad og Gratangen kommune, Troms og Finnmark.

Vernesone 1 i restriksjonssonen har sin bakgrunn i utbrudd av fiskesykdommen ILA ved lokaliteten 31397 Oterneset i Harstad kommune i Troms og Finnmark fylke, stadfestet av Mattilsynet 25. november 2019. Restriksjonssonen har senere blitt utvidet med ytterligere 3 vernesoner. Alle vernesonene i restriksjonssonen er nå opphevet og innlemmet i overvåkningssonen.

Vernesone 1 rundt lokalitet 31397 Oterneset ble opphevet og tatt inn i overvåkningssonen 5. august 2020. Lokalitetene har nå vært i overvåkningssonen i to år siden vernesonen ble opphevet, og kan derfor tas ut av forskriften.

Mattilsynet endret med virkning fra 10. mai 2021 praksis ved opphevelse av vernesone for ILA. Hovedregelen etter ny praksis er at området som var omfattet av vernesonen skal utgjøre ny overvåkingssone etter at vernesonen oppheves. Dersom lokaliteter fra den opprinnelige overvåkningssonen skal bli med i den nye overvåkningssonen, må forslag om dette sendes på høring.

Lokalitetene fra den opprinnelige overvåkningssonen har ved en inkurie blitt med i ny overvåkningssone uten at forslag om dette hat blitt sendt på høring da Mattilsynet opphevet vernesone 3 og 4 henholdsvis 7 oktober 2021 og 27. desember 2021. Disse lokalitetene tas derfor nå ut av forskriften. Videre tas lokalitetene som inngikk i overvåkningssonen ved opprettelse av vernesone 1 og vernesone 2 ut av forskriften. Disse har vært i overvåkningssonen siden henholdsvis 2. desember 2019 og 20. juli 2020. 

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at siste vernesonen i forskriften ble opphevet i tråd med forskriftens § 13. Det vil si 27. desember 2023.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.