Kunngjøring

Mattilsynet opphever overvåkningssonen og oppretter en ny og mindre overvåkningssone i restriksjonssone for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark

Publisert 01.08.2022     Sist endret 01.08.2022

Mattilsynet har 1. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark, opphevet overvåkingssonen i restriksjonssonen. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer tidligere vernesone 2 og 3 i utstrekning slik de var før de ble opphevet henholdsvis 27. april 2021 og 16. mai 2022.

Vernesone 1 i restriksjonssonen har sin bakgrunn i utbrudd av fiskesykdommen ILA ved lokaliteten 15460 Laholmen i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark fylke, stadfestet av Mattilsynet 23. januar 2020. Vernesone 2 har sin bakgrunn i utbrudd på lokalitet 38857 Vannfjorden i Nordkapp kommune Troms og Finnmark fylke, stadfestet 18. oktober 2020. Vernesone 3 i restriksjonssonen har sin bakgrunn i utbrudd av ILA ved lokaliteten 16055 Kråkeberget i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke, stadfestet av Mattilsynet 9. juni 2021. Vernesone 3 ble senere utvidet da lokaliteten 36099 Store Kobbøy fikk stadfestet ILA diagnose 6. oktober 2021.

Vernesone 1 rundt lokalitet 15460 Laholmen ble opphevet og tatt inn i overvåkningssonen 30. juli 2020. Lokalitetene har nå vært i overvåkningssonen i to år siden vernesonen ble opphevet og kan derfor tas ut av forskriften.

Ved en inkurie ble ikke kapittel II om tiltak i vernesonen opphevet da siste vernesone i restriksjonssonen ble opphevet 16. mai 2022. Kapittel II oppheves derfor i denne endringsforskriften.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at siste vernesonen i forskriften ble opphevet i tråd med forskriftens § 13. Det vil si 16. mai 2024.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.