Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll kommuner, Vestland

Publisert 26.05.2023     Sist endret 01.06.2023

Mattilsynet har 26. mai 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll kommuner, Vestland, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 23436 Bjørnholmen i Solund kommune i Vestland.

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

ILA ble i november 2022 påvist på lokalitet 23436 Bjørnholmen (barenswatch.no) i Solund kommune i Vestland.

Anleggene i vernesonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden er over 26. mai 2023.

Vernesonen oppheves og det etableres en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover. Den nye tittelen på forskriften vil være: "Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Solund, Hyllestad og Fjaler kommuner, Vestland”.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriften, to år etter at vernesonen i forskriften ble opphevet, dvs. 26. mai 2025.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver/veterinær Solveig Strand Johnsen, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 84 36

Fagrådgiver/veterinær Cecilie Ihle, Region Sør og Vest, avdeling Akvakultur, tlf: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver/veterinær Solveig Strand Johnsen, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 84 36

Fagrådgiver/veterinær Cecilie Ihle, Region Sør og Vest, avdeling Akvakultur, tlf: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174