Ny ILA-bekjempelsesplan 2021: Fem mulige strategier

Publisert 30.04.2019     Sist endret 15.01.2021

I forbindelse med at EUs dyrehelselov trer i kraft i 2021, må Norge utarbeide en egen bekjempelsesplan mot ILA hvis vi fortsatt skal bekjempe ILA med restriktive tiltak som i dag.

En prosjektgruppe opprettet av Mattilsynet og sammensatt av representanter for kunnskapsinstitusjoner, næring og forvaltning har utredet ulike alternative strategiske veivalg innenfor det nye regelverket.

Mattilsynet arrangerte et åpent oppstartsmøtet 20. mars 2019 for å presentere prosjektet, legge fra kunnskapssstatus og få innspill.

Sluttrapport

I november 2020 overleverte prosjektgruppen sluttrapport med fem mulige strategier.

En samlet prosjektgruppe er enig i at Norge bør ha et ambisjonsnivå som innebærer lavere smittepress og årlig forekomst av ILA enn det vi har i dag. Prosjektgruppen har imidlertid noe ulik preferanse når det gjelder de alternative forslagene til løsning, og det gis derfor ikke en samlet anbefaling på dette fra prosjektgruppens side.

Til høyre finner du også vedleggene til rapporten.

Mattilsynets høring av ny ILA-strategi

Mattilsynet har vurdert rapporten fra arbeidsgruppen og hører de tre alternativene som ut fra en samlet vurdering av sykdomsfaglige, dyrevelferdsmessige, markedsmessige og samfunnsøkonomiske forhold anser som de mest realistiske.

Les mer om høring om framtidig forvaltning av ILA i Norge

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Knut Rønningen, prosjektleder, Mattilsynet


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Knut Rønningen, prosjektleder, Mattilsynet