Rapport

Overvåking av ILAV HPRdel i kontrollområder 2020

Publisert 27.08.2021     Sist endret 27.08.2021

Det ble avdekket funn av sykdomsfremkallende ILA-virus ved 12 lokaliteter ved den månedlige overvåkingen innenfor kontrollområdene for ILA. Disse påvisningene ble fulgt opp og elleve av anleggene fikk stadfestet ILA-diagnose, mens det i ett anlegg var mistanke om ILA.

I tillegg ble ikke-sykdomsfremkallende variant av ILA-viruset, HPR0, avdekket i prøver fra 31 anlegg. For fire av anleggene ble det senere avdekket sykdomsfremkallende variant av ILA-viruset, og disse utgjør en del av de totalt 12 påvisningene av denne patogene varianten.

Hva undersøkte vi?Overvåking med uttak av månedlige prøver ved lokalitetene innenfor 32 kontrollområder for ILA.
Tidsrom:2020
Hva lette vi etter?Sykdomsfremkallende variant av ILA-viruset, HPRdel.
Hva fant vi?

Overvåkingsprøvene fra totalt 12 av 253 lokaliteter var positive for den sykdomsfremkallende varianten av ILA-viruset, HPRdel.

Overvåkingsprøvene fra totalt 31 lokaliteter var positive for den ikke-sykdomsfremkallende varianten av ILA-viruset, HPR0. To til ni måneder senere var det funn av ILA-virus HPRdel ved fire av disse anleggene.

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet tar prøvene ved anleggene i bekjempelsessonene og oppdretternes fiskehelsepersonell tar ut prøvene i overvåkingssonene.

Veterinærsinstituttet og de utpekte laboratoriene analyserte prøvene.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner