Rapport

Overvåking og kartlegging ILA og BKD 2020

Publisert 02.06.2021     Sist endret 03.06.2021

Det ble ikke gjort funn i noen av de tre ILA-frie segmentene som overvåkes.

I Norge er det tre ILA-frie segmenter (compartments) hvor det gjennomføres overvåking for å opprettholde den sykdomsfrie statusen.

Om det er aktuelt med samhandel til andre EØS-land med nasjonale tiltak for BKD, overvåkes de ILA-frie segmentene i tillegg for BKD.

Det er også etablert en sone, som omfatter et landanlegg, med ILA-fri status i Norge, men denne sonen har midlertidig fått suspendert sin fristatus.

Hva er undersøkt:Inspeksjoner og prøver for ILA innenfor den suspenderte sonen og både for ILA og BKD innenfor segmentene med ILA-fri status.
Tidsrom:2020
Hva lette vi etter:ILA-virus (HPRdel) og bakterien Renibacterium salmoninarum, som forårsaker BKD.
Hva fant vi:

Analyseresultatene av alle overvåkingsprøvene var negative, dvs. ingen funn.

Overvåkingen, inkl. antall prøver, var tilstrekkelig for vedlikehold av ILA-fri status og for ev. samhandel til land med nasjonale tiltak for BKD.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærsinstituttet

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner