Rapport

Overvåking og kartlegging ILA og BKD 2021

Publisert 09.03.2022     Sist endret 09.03.2022

Det ble ikke gjort funn av ILA eller BKD i det ILA-frie segmentet som overvåkes med hensyn på fristatus.

Norge hadde tidligere tre ILA-segmenter med fristatus. To av dem ble suspendert i 2021. Derfor var det per 31.12.21 et ILA-fritt segment hvor det gjennomføres overvåking for å opprettholde den sykdomsfrie statusen.

I tillegg er det en sone som omfatter et landanlegg hvor ILA-fri status fortsatt er suspendert.

Om det er aktuelt med samhandel til andre EØS-land med nasjonale tiltak for BKD, må de ILA-frie segmentene også overvåkes for BKD.

Hva undersøkte vi? Inspeksjoner og prøver for ILA innenfor den suspenderte sonen og både for ILA og BKD innenfor segmentene med ILA-fri status.
Tidsrom:2021
Hva lette vi etter?ILA-virus (HPRdel) og bakterien Renibacterium salmoninarum, som forårsaker BKD.
Hva fant vi?

Analyseresultatene av alle overvåkingsprøvene var negative, dvs. ingen funn.

Overvåkingen, inkl. antall prøver, var tilstrekkelig for vedlikehold av fristatus.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærsinstituttet

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner