Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Solund kommune i Vestland fylke

Publisert 17.11.2022     Sist endret 17.11.2022

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 23436 Bjørnholmen i Solund kommune i Vestland fylke. Erko Seafood AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Se kartet her

Diagnose

Fiskehelsetjenesten Akvavet Gulen AS varslet Mattilsynet 16. november 2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 23436 Bjørnholmen.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 17. november 2022 på bakgrunn av obduksjonsfunn og positive analyseresultater fra Veterinærinstituttet etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Lokaliteten ble utslaktet 11. november 2022.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner.

Restriksjonssone (tidligere kontrollområde)

Det vil innen kort tid opprettes en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. 

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Ut fra lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. 

Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helene Marie Øgaard, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnfjord og Sogn. Direktenummer: 22 77 82 65, mobil: 481 27 075

Cecilie Ihle, fagrådgiver, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet. Direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174


Kontaktinformasjon

Helene Marie Øgaard, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnfjord og Sogn. Direktenummer: 22 77 82 65, mobil: 481 27 075

Cecilie Ihle, fagrådgiver, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet. Direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174