Kunngjøring

Stadfesting av ILA i oppdrettsanlegg i Heim kommune i Trøndelag

Publisert 25.03.2022     Sist endret 25.03.2022

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er stadfestet ved lokaliteten 24096 Vestseøra i Heim kommune i Trøndelag. AquaGen AS driver stamfiskproduksjon av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Grunnlag for diagnose

AquaGen AS varslet Mattilsynet Region midt 4. mars 2022 om funn som ga grunn til mistanke om ILA etter analyser av rognvæske i forbindelse med stryking av laks ved lokalitet 24096 Vestseøra.

Mattilsynet stadfestet ILA diagnosen 23. mars 2022 på bakgrunn av prøveuttak og analyseresultater fra Veterinærinstituttet

Restriksjoner

For å begrense eventuell smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og rogn uten særskilt tillatelse.

Kontrollområde

Det blir om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Se også

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Avdeling Nordmøre og Romsdal
Magne A. C. Mo, avdelingssjef, tlf.: 22 77 86 07/98 24 79 02, e-post: magne.mo@mattilsynet.no
Inger Mette Hogstad, spesialinspektør, tlf.: 22 77 83 26/98 20 55 00, e-post: inger.mette.hogstad@mattilsynet.no


Kontaktinformasjon

Avdeling Nordmøre og Romsdal
Magne A. C. Mo, avdelingssjef, tlf.: 22 77 86 07/98 24 79 02, e-post: magne.mo@mattilsynet.no
Inger Mette Hogstad, spesialinspektør, tlf.: 22 77 83 26/98 20 55 00, e-post: inger.mette.hogstad@mattilsynet.no