Rapport

Overvåkingsprogram for krepsepest 2020

Publisert 07.06.2021     Sist endret 07.06.2021

I 2020 ble smitte av krepsepest kun avdekket i sørlige deler av Rødnessjøen i Haldenvassdraget. Det var ikke tegn til spredning av krepsepest i noen av de andre områdene som ble overvåket, Mossevassdraget, Glommavassdraget og elver i Eidskog kommune.

Hensikten med programmet er å overvåke smittepress og smitteutvikling i kontrollområder og bekjempelsessoner for krepsepest (Aphanomyces astaci), og å sannsynliggjøre smittefrihet og/eller varsle tidlig om ev. smittespredning til risikoområder.

I overvåkingsprogrammet for krepsepest har Veterinærinstituttet tatt i bruk en ny smittesporingsmetode. De leter etter smitte av Aphanomyces astaci og funn av signalkreps og edelkreps ved testing av miljø-DNA i vassdrag. Ønsket status er områder med funn av edelkreps og med fravær av smitte og fravær av signalkreps.

Hva er undersøkt: Miljø-DNA i vassdrag med tidligere funn av krepsepest inkl. nærliggende risikoområder.
Tidsrom:2020
Hva lette vi etter:

Smitte av Aphanomyces astaci  ved hjelp av miljø-DNA (e-DNA).

Funn av miljø-DNA fra signalkreps.

Funn av miljø-DNA fra edelkreps.

Hva fant vi:

Smitte av krepsepest ble avdekket i kontrollsonen i sørlige deler av Rødnessjøen i Haldenvassdraget.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner