Tiltak for å hindre spredning av krepsepest

Publisert 01.12.2016     Sist endret 05.12.2016

For å hindre smittespredning av krepsepest til andre bestander av edelkreps må fiskeredskaper, vannsportutstyr, båter, anleggsmaskiner, vannbeholdere og annet utstyr eller redskaper brukt i et område med krepsepest tørkes fullstendig eller desinfiseres før de brukes utenfor området.

Du må

 • Desinfisere eller tørke fangstutstyr, båter, vadestøvler etc. før det brukes i nytt vassdrag.
 • Benytte åtefisk fra samme vassdrag som du krepser i.
 • Melde fra om syk eller død kreps til Mattilsynet.

Du må ikke

 • Fange, plukke, oppbevare, flytte, kaste, eller sette ut hele eller deler av levende, syke eller døde kreps fra området.
 • Bruke fisk fra en innsjø eller elvestrekning som agn andre steder.
 • Ta med hele, eller deler av levende eller død fisk, kreps eller og andre akvatiske organismer ut av området. Dette gjelder ikke fisk som brukes til mat.
 • Flytte vann, jord, slam, grus og annet materiale fra strandkanten og bunnen av innsjøer, eller elvestrekninger.
 • Innføre levende eller rå kreps fra andre land.

Slik desinfiserer du

 • Tørke i badstu ved minst 70 °C i fem timer, eller til fullstendig tørrhet gjennom langvarig sol- eller lufttørking.
 • Desinfisere med Virkon S.
 • Vaske med eller nedsenking i rødsprit (3 deler sprit til 1 del vann). Fangstredskap bør holdes nedsenket i minst 20 min.
 • Vaske med eller nedsenking i klor (1 dl klorin til 2 liter vann). La løsning virke i 10 minutter ved spraying/vasking.
 • Fryse i -10 °C i minst ett døgn.
 • Koke under lokk i minst 5 min.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner