Tema

Lakselus

Publisert 29.01.2018     Sist endret 28.06.2022

Lakselus er en naturlig parasitt på laksefisk i saltvann, og finnes i alle havområder på den nordlige halvkule. Lakselusen påfører laksefisk skade ved å spise av slim, skinn og blod. Dette gir dårlig velferd og åpner for andre infeksjoner fra bakterier og sopp.

Det skal til enhver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i anlegget. Lusegrensen er satt lavere i perioden når villfisksmolt vandrer ut fra elvene.

Oppdretterne skal gjennom internkontrollsystemet sitt sikre at mengden lakselus ikke kommer over grensen. Det skal også iverksettes planer og tiltak dersom dette skjer.

Mattilsynet skal følge opp dersom lusetall kommer over grensen samt påse at lus telles og rapporteres.

Mattilsynet fører også tilsyn med at velferden til oppdrettsfisken blir ivaretatt, og veileder om krav og forventninger.

Ved all behandling skal hensyn til velferd for fisk, miljø og mattrygghet ivaretas. Hvis ikke dette er mulig gjennom tiltak, må fisken slaktes ut eller destrueres.

Se BarentsWatch Fiskehelse for oversikt over lakselusnivåene i oppdrettsanleggene

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

LakselusAltinn