Tema

Lakselus

Publisert 29.01.2018     Sist endret 30.04.2019

Lakselus er en naturlig parasitt på laksefisk i saltvann, og finnes i alle havområder på den nordlige halvkule. Lakselusen påfører laksefisk skade ved å spise av slim, skinn og blod. Dette gir dårlig velferd og åpner for andre infeksjoner fra bakterier og sopp.

Det skal til enhver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i anlegget. Oppdretterne er ansvarlig for å sikre at mengden lakselus ikke er over grensen. Klarer de ikke det med tiltak må de slakte ut fisken.

Mattilsynets ansvar er å følge opp at oppdretterne holder lakselusnivået i oppdrettsanleggene under grensen som er satt, at de teller og setter i verk tiltak for å holde nivået nede. I tillegg passer Mattilsynet på at oppdretterne har planer og beredskap for å holde nivået nede. Mattilsynet fører også tilsyn med at velferden til oppdrettsfisken blir ivaretatt.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

LakselusAltinn

Tilsynsresultater