Veiledere

Publisert 29.01.2018     Sist endret 27.06.2019

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Slik varsler du mistanker og påvisninger av sykdommer på oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr 02.11.2017 PDF
Veileder - Behandling mot lakselus i deler av anlegg 24.10.2016 PDF

Regelverk og veiledning