Veiledere

Publisert 29.01.2018     Sist endret 28.04.2021

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Slik varsler du mistanker og påvisninger av sykdommer på oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr 25.03.2021 PDF
Veiledning om kravene til søknader om å bruke nye metoder for å telle og rapportere lakselus 15.04.2020 PDF
Veileder - Behandling mot lakselus i deler av anlegg 24.10.2016 PDF

Regelverk og veiledning