Veiledere

Publisert 29.01.2018     Sist endret 28.01.2021

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veiledning om kravene til søknader om å bruke nye metoder for å telle og rapportere lakselus 15.04.2020 PDF
Slik varsler du mistanker og påvisninger av sykdommer på oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr 02.11.2017 PDF
Veileder - Behandling mot lakselus i deler av anlegg 24.10.2016 PDF

Regelverk og veiledning