Hvor mye lus tåler fisken?

Publisert 18.03.2012     Sist endret 06.08.2012

Jo mindre fisken er, jo mer sårbar er den. Mer enn 10 lus på en laksesmolt kan være dødelig. For å beskytte villaksen må det derfor være minst mulig lus i vannet om våren når laksesmolten vandrer ut til havet.

Sjøørretten lever i områdene der det er oppdrett. Den tåler heller ikke for mange lus, og trekker ofte tilbake til elvene for å avluse seg i ferskvann. Det er en større utfordring å ta vare på sjøørrett enn laksesmolt, siden den er utsatt for smitte i en lenger periode.

Fisk i oppdrettsanlegg kan få skader av lakselus dersom det blir store mengder av lus på fisken. Lakselus kan med andre ord bli et velferdsproblem både for oppdrettsfisken og villfisken.

Fant du det du lette etter?