Risikovurdering

Bruk av ferskvann i behandling av laks i oppdrettsnæringen

Publisert 07.07.2017     Sist endret 07.07.2017

Bruk av ferskvann mot lakselus på oppdrettslaks er en mye brukt metode. Denne risikovurderingen viser at lakselusen gjennom gjentatte ferskvannsbehandlinger kan øke sin toleranse for ferskvann.

Hva undersøkte vi?Bruken av ferskvann i behandling av laks i oppdrettsnæringen.
Tidsrom:2015–2017
Hva lette vi etter?
  • Sannsynligheten for at lakselus vil utvikle toleranse for ferskvann.
  • Hvilke konsekvenser kan endret ferskvannstoleranse på lakselus få for vill laksefisk?
Hva fant vi?
  • Ferskvann gir økt sannsynlighet for at lakselus endrer toleransen for ferskvann.
  • Lakselus kan sannsynligvis ikke komme til å reprodusere seg i ferskvann.
  • Smittepresset på viltlevende ørret og røye kan øke fordi det kan bli lakseluslarver i større områder i fjorden.
  • Det blir nedsatt mulighet for avlusing for vill laksefisk ved periodevis opphold i vann med lav saltholdighet.
  • Det er større risiko for negative virkninger for ørret og røye enn for villaks.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner