Kan søke om dispensasjon fra 0,2 lusegrensen i ukene 21-23 i Nordland og Troms og Finnmark

Publisert 19.05.2020     Sist endret 19.05.2020

Utfordringer med blant annet vintersår og lave sjøtemperaturer i nord gjør at behandlinger mot lakselus kan være utfordrende utfra hensynet til fiskevelferd.

Mattilsynet kan ikke gi generell dispensasjon fra lusekravet. I stedet kan virksomheter søke Mattilsynet om dispensasjon.

I den forbindelse har Mattilsynet laget viledning for behandling av søknader om dispensasjon fra 0,2 lusegrensen i uke 21-uke 23 i Nordland og Troms og Finnmark.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner