Faktaartikkel

Kriteriene for redusert produksjon ved langvarige lakselusproblemer

Publisert 30.06.2016     Sist endret 28.01.2021

Mattilsynet har siden 2015 brukt midlertidig redusert produksjon som et virkemiddel for å redusere spredning av lakselus fra lokaliteter som har langvarige lakselusoverskridelser.

Målet med virkemiddelet er ikke å redusere produksjonen på lokaliteter, men å få aktørene til å tilpasse driften til forholdene.

Oversikt over lokaliteter som har fått varsel eller endelig vedtak om redusert produksjon p.g.a. langvarige lakselusproblemer 

Kriteriene for vurdering av redusert produksjon:

Det klare forskriftsbruddet er overskridelse av lusegrensen. Lokaliteter med overskridelse av lusegrense i 10 uker til sammen i løpet av omtrent ett halvt år den siste produksjonssyklus skal vurderes for reduksjon av lokalitetsgodkjenning.

Lokaliteter med overskridelse i mindre enn 10 uker i løpet av et halvt år kan vurderes for reduksjon av produksjon dersom antallet voksne hunnlus har vært betydelig høyere enn lusegrensen, eller dersom ett eller flere av følgende forhold gjelder:

  • Det er foretatt gjentatte avlusinger med midler som ikke kunne forventes å ha god effekt (jf. lakselusforskriften § 9 første ledd). Dette kan a medført økt utvikling av resistens og uhensiktsmessig håndtering av fisk.

  • Lakselus eller behandling mot lakselus har ført til skader på eller lidelse for fisken i anlegget.

  • Virksomheten har flere lokaliteter med betydelige luseproblemer i ett område med felles kapasitet og beredskap for behandling og tiltak.

Ytterligere informasjon finner du i retningslinjen.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner