Mattilsynets lakselusrapport sommer 2016

Publisert 23.09.2016     Sist endret 23.09.2016

Lakselusnivået i oppdrettsanleggene på landsbasis var sommeren og tidlig høst 2016 noe over nivået på samme tid i 2015. Imidlertid varierer lakselusnivået fra fylke til fylke og mellom ulike områder i hvert fylke.

Hva er undersøkt:Lakselus i oppdrettsanlegg for laks og ørret.
Tidsrom:1. juni til 1. september 2016.
Hva lette vi etter:Forekomst av lakselus i oppdrettsanleggene, behandlinger mot lakselus, fiskevelferd.
Hva ble funnet:
  • Lakselusnivået var noe over nivået på samme tid i fjor.
  • Fisken behandles fremdeles mye for å bekjempe lakselus, og legemiddelbehandlinger erstattes av mekaniske behandlinger. Antall mekaniske behandlinger mot lakselus er femdoblet siden i fjor.
  • Mattilsynet er bekymret for fiskevelferden. Så langt i år har Mattilsynet fått inn 198 meldinger om hendelser med dårlig velferd, skader og fisk som har dødd under og etter avlusing.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner