Faktaartikkel

Mattilsynets lakselusrapport sommeren 2017

Publisert 21.09.2017     Sist endret 05.02.2019

Lakselusnivået i oppdrettsanleggene på landsbasis var i sommer noe lavere enn i samme periode i fjor. Trenden med mer bruk av mekaniske avlusingsmetoder fortsetter. Det gir dårligere fiskevelferd.

Hva undersøkte vi:Lakselus i oppdrettsanlegg for laks og ørret.
Tidsrom:Juni til september 2017.
Hva lette vi etter:Hvor mye lakselus det var i oppdrettsanleggene, behandlinger mot lakselus, fiskevelferd.
Hva fant vi:
  • Lakselusnivået var i snitt lavere enn på samme tid i fjor.
  • Fortsatt mange behandlinger for å holde lakselusnivået nede.
  • Dobling av mekaniske behandlinger de åtte første månedene sammenlignet med samme periode i fjor - 1014 i 2017 mot 586 i 2016.
  • De mekaniske metodene gir dårligere fiskevelferd. Mange fisk skades og dør under og etter behandling. Lusebehandling av syk fisk resulterte i mye dødelighet.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner