Mattilsynets lakselusrapport våren 2017

Publisert 14.06.2017     Sist endret 20.06.2017

Lakselusnivået i oppdrettsanleggene på landsbasis var i første del av året noe lavere enn i samme periode i fjor. Trenden med mer bruk av mekaniske avlusingsmetoder fortsetter. Det gir dårligere fiskevelferd.

Hva undersøkte vi:Lakselus i oppdrettsanlegg for laks og ørret.
Tidsrom:Januar til mai 2017.
Hva lette vi etter:Hvor mye lakselus det var i oppdrettsanleggene, behandlinger mot lakselus, fiskevelferd.
Hva fant vi:
  • Lakselusnivået var i snitt lavere enn på samme tid i fjor.
  • Fortsatt mange behandlinger for å holde lakselusnivået nede.
  • Dobling av mekaniske behandlinger de fem første månedene sammenlignet med samme periode i fjor - 534 i 2017 mot 215 i 2016.
  • De mekaniske metodene gir dårligere fiskevelferd. Mange fisk skades og dør under og etter behandling. Lusebehandling av syk fisk resultert i mye dødelighet.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner